תקנון מבצעים

תקנון מבצעים ליגל אופנועים בע"מ

מבצע לחודש ינואר 2018
ליגל אופנועים בע"מ יוצאת במבצע מוגבל בזמן ובכמות, במסגרת המבצע לקוחות אשר ירכשו מליגל אופנועים בע"מ, אופנוע חדש מדגם סופרספורט 939 רגיל או S יוכלו ליהנות מהטבה ייחודית על הדגמים המוצעים, אביזרים לאופנוע, פרטי לבוש וטרייד-אין.
תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו תקף לנשים וגברים

1.המבצע תקף לחודש ינואר 2018 או עד גמר המלאי.
2.המבצע בתוקף לדגמים המצויינים למעלה בלבד.
3.עסקאות טרייד אין יחושבו לפי שיקול דעתה הבלעדי של ליגל אופנועים בלבד והזיכוי על האופנוע המשומש יקבע ע"י החברה בלבד.
4.ליגל אופנועים שומרת לעצמה את הזכות לסרב לעסקת טרייד אין ועניין זה נתון לשיקול דעתה בלבד.
5.אם תחתם עסקת טרייד אין והאופנוע המשומש נמכר ע"י ליגל אופנועים והלקוח יהיה מעוניין לבטל את ההזמנה של האופנוע החדש מכל סיבה שהיא, יקבל הלקוח את הסכום בו נמכר האופנוע המשומש לצד ג' או את סכום הזיכוי בעסקת הטרייד, הנמוך מבניהם ובקיזוז עמלה בסך 15%.
6.הלקוח יהיה זכאי לתנאי המבצע בתנאי שחתם על הזמנה בחודש ינואר ונתן מקדמה של 15% או יותר.
7.ההטבה המיוחדת למבצע זה תינתן לעסקאות מזומן בלבד ועד 12 תשלומים שווים בכרטיס אשראי ללא ריבית.
8.מבצע זה בתוקף לשלושה אופנועים מדגמי 2018 הקיימים במלאי החברה.
9.ליגל אופנועים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו ללא הודעה מראש.
10.תקנון זה מחייב את ליגל אופנועים והוא גובר על כל פרסום אחר.
11.במידה ותהיה מחלוקת בין הצדדים מקום השיפוט בכל הכתוב בתקנון זה הוא בית המשפט בתל אביב.