מחירון טיפולים

סוג האופנועקטגוריהדגםסוג טיפולמחיר
דיאבל
היפרמוטארד
מונסטר
מולטיסטראדה
סטריט פייטר
סופרבייק
סקרמבלר