מחירון טיפולים

סוג האופנועקטגוריהדגםסוג טיפולמחיר
דיאבלקרוזר1200 דיאבל1000 ק"מ 1,187 ש"ח
דיאבלקרוזר1200 דיאבל15000 ק"מ 1,149 ש"ח
דיאבלקרוזר1200 דיאבל30000 ק"מ 5,921 ש"ח
דיאבלקרוזר1200 דיאבל45000 ק"מ 1,901 ש"ח
דיאבלקרוזרדיאבל 12601000 ק"מ 1,232 ש"ח
דיאבלקרוזרדיאבל 126015000 ק"מ 1,719 ש"ח
דיאבלקרוזרדיאבל 126030000 ק"מ 5,827 ש"ח
דיאבלקרוזרדיאבל 126045000 ק"מ 4,062 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 7961000 ק"מ 1,142 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 79612000 ק"מ 1,333 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 79624000 ק"מ 2,681 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 8211000 ק"מ 1,174 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 82115000 ק"מ 1,174 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 82130000 ק"מ 4,546 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 82145000 ק"מ 2,156 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 9391000 ק"מ 1,174 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 93915000 ק"מ1,174 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 93930000 ק"מ4,736 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 93945000 ק"מ2,080 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 9501000 ק"מ1,168 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 95015000 ק"מ1,168 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 95030000 ק"מ 4,198 ש"ח
היפרמוטארדהיפרמוטוהיפרמוטרד 95045000 ק"מ 2,199 ש"ח
מונסטרנייקדמונסטר 69612000 ק"מ1,177 ש"ח
מונסטרנייקדמונסטר 69624000 ק"מ2,999 ש"ח
מונסטרנייקדמונסטר 79612000 ק"מ1,333 ש"ח
מונסטרנייקדמונסטר 79624000 ק"מ2,681 ש"ח
מונסטרנייקדמונסטר 110012000 ק"מ
מונסטרנייקדמונסטר 110024000 ק"מ
מונסטרנייקדמונסטר 1100 אבו12000 ק"מ
מונסטרנייקדמונסטר 1100 אבו24000 ק"מ
מונסטרנייקדמונסטר 82115000 ק"מ
מונסטרנייקדמונסטר 82130000 ק"מ
מונסטרנייקדמונסטר 79712000 ק"מ
מונסטרנייקדמונסטר 79724000 ק"מ
מונסטרנייקדמונסטר 120015000 ק"מ
מונסטרנייקדמונסטר 120015000 ק"מ
מולטיסטראדהאדוונצ'ר 1200 מולטיסטראדה 12000 ק"מ
מולטיסטראדהאדוונצ'ר 1200 מולטיסטראדה 24000 ק"מ
מולטיסטראדהאדוונצ'ר 1260 מולטיסטראדה 15000 ק"מ
מולטיסטראדהאדוונצ'ר 1260 מולטיסטראדה 30000 ק"מ
מולטיסטראדהאדוונצ'ר 950 מולטיסטראדה 15000 ק"מ
מולטיסטראדהאדוונצ'ר 950 מולטיסטראדה 30000 ק"מ
סטריט פייטרסטריטפייטר848 סטריטפייטר12000 ק"מ
סטריט פייטרסטריטפייטר848 סטריטפייטר24000 ק"מ
סטריט פייטרסטריטפייטר1098 סטריטפייטר12000 ק"מ
סטריט פייטרסטריטפייטר1098 סטריטפייטר24000 ק"מ
סופרבייקסופרבייק84812000 ק"מ
סופרבייקסופרבייק84824000 ק"מ
סופרבייקסופרבייק848 אבו12000 ק"מ
סופרבייקסופרבייק848 אבו24000 ק"מ
סופרבייקסופרבייק109812000 ק"מ
סופרבייקסופרבייק109824000 ק"מ
סופרבייקסופרבייק119812000 ק"מ
סופרבייקסופרבייק119824000 ק"מ
סופרבייקסופרבייקפניגאלה 119912000 ק"מ
סופרבייקסופרבייקפניגאלה 119924000 ק"מ
סופרבייקסופרבייקפניגאלה 89912000 ק"מ
סופרבייקסופרבייקפניגאלה 89924000 ק"מ
סופרבייקסופרבייקפניגאלה 129912000 ק"מ
סופרבייקסופרבייקפניגאלה 129924000 ק"מ
סופרבייקסופרבייקפניגאלה V412000 ק"מ
סופרבייקסופרבייקפניגאלה V424000 ק"מ
סקרמבלררטרו