DTC – (Ducati Traction Control)

מערכת לבקרת משיכה, המערכת אחראית על סנכרון המהירות של גלגלי האופנוע. מערכת בקרת המשיכה עובדת לפי הנתונים שהיא מקבלת ממספר חיישנים כמו חיישן מהירות על הגלגלי האופנוע עצמם, במצערות האופנוע, במערכת ההצתה וחיישני ג'ירו. למערכת יתרון בטיחותי אדיר והיא מצילה חיים.